top of page

Om Psykosyntes

Psykosyntes kallas ibland en psykologi med själ, men är också en psykologi med vilja och ansvar. Syftet med psykosyntes är få mod att bli sann mot sig själv, att utveckla självledarskap genom att bli medveten om sig själv, sina olika delpersonligheter, drivkrafter och resurser. Att läka och ta hand om sår som uppstått genom livet och att integrera de ibland motsträvande delarna i personligheten till en harmonisk helhet.

 

Jag är utbildad vid PsykosyntesInstitutet (PsI) i Göteborg.

Utbildningen till Dipl. psykosyntespsykoterapeut PsI är en 5-årig yrkesutbildning.

Utbildningen är både upplevelsebaserad och teoretisk och stor vikt läggs vid terapeutens egen personliga utveckling.

Under utbildningen är egenterapi obligatorisk med minst 25h per år.

 

Som en kvalitetssäkring är PsykosyntesInstitutet (PsI) och Psykosyntesakademin (PsA) medlemmar i EAP (European Association of Psychotherapy). Tillsamman med flera psykosyntesskolor finns dessutom ett samverkande nätverk, EFPP (European Federation of Psychosyntesis Psychotherapy). I USA och stora delar av övriga Europa är Psykosyntes ett välkänt begrepp och väl etablerad psykoterapeutisk metod. Som utbildad vid dessa Svenska institut PsI & PsA kan man också ansöka om ackreditering via RACS som är kopplat till EAC – European Association for Counselling.

 

 

Den psykosyntes utbildningen på Psi och PsA utgår ifrån formulerades som teori av den italienske läkaren och psykiatern Roberto Assagioli (1888-1974). Assagioli har sina rötter i den humanist-existentiella psykologin. Han forskade och vidareutvecklade sina teorier under hela sitt liv och har bl.a. tillsammans med Abraham Maslow och Carl G. Jung bidragit till utvecklingen av den transpersonella psykologin som idag räknas som den längst utvecklade formen av psykologi.

 

 

I psykosyntesen möts österländsk livskunskap och västerländsk vetenskap genom många metoder, traditioner och begrepp; Mindfulness, Kognitiv psykologi, Objektrelationsteori, Existentiell psykologi, Meditation, Myter och Drömmar samt metoder ur Gestalt- och Jungiansk terapi. Vi jobbar med dynamiska modeller/metoder så som inre barn och delpersonligheter.

 

 

Läs gärna mer om psykosyntes och utbildning i psykosyntes på:

http://www.psykosyntesforeningen. se/ PsF

http://www.psykosyntesinstitutet. se/ PsI

http:/www.psykosyntesakademin.se/ PsA


Boktips

Psykosyntes - en introduktion till teori och metod, Philip Bäckmo, Studentlitteratur 2022
Psykosyntes, Roberto Assagioli, Mareld, org. 1965
Om Viljan, Roberto Assagioli, Mareld, org. 1974

The Way of Psychosynthesis,  Petra Guggisberg Nocell, 2017

A Psychotherapy of Love, John Firman & Ann Gila, 2010

 

bottom of page