top of page

Behöver ni externt stöd för att komma vidare och skapa den dynamiska organisation som ni önskar?

Jag är diplomerad vid Psykosyntes Institutets utbildning "Autentiskt Ledarskap - Grupp och Organisation" och verkar som organisationskonsult/grupprocessledare och leder förändrings- och utvecklingsprocesser i företag och organisationer.

Kontakta mig för ett förutsättningslöst möte om hur jag kan stödja utvecklingen av individer och grupper i din organisation!

Stresshantering

Enskilt och i grupp.


Relationsbyggande

Skapa goda relationer i arbetsgruppen genom personligt utformade medarbetardagar.


Rehabilitering & förebyggande rehabilitering

Genom individuell psykoterapi eller coaching. Psykosyntespsykoterapi lämpar sig utmärkt som arbetslivsinriktad rehabilitering eller förebyggande behandling och är avdragsgill för företag. Klicka här för länk till skatteverkets information.

Utbildningar och handledning

För organisationer och företag som arbetar med människor, alltifrån förskola, skola, sjuk &-hälsovård, socialtjänst och äldrevård till kundserviceföretag ger jag utbildningar i psykosyntesens psykologiska teorigrund. Jag verkar också som handledare och coach. Ett psykosyntesiskt synsätt innebär bland annat;

  • Att värdera alla lika och låta alla utvecklas efter sina unika egenskaper, möjligheter och behov.
  • Att ta vara på olikheterna och att inkludera snarare än att exkludera.
  • Att ta ansvar för att öka sin medvetenhet om sig själv och sina mönster och därigenom ökad respekt och hänsyn gentemot sig själv och andra.

Autentiskt Ledarskap

I ett gott ledarskap finns närvaro, engagemang och autenticitet.

Vill du vidga ditt perspektiv och utveckla dig själv som ledare? Behöver du stöd i ditt arbete med att leda dig själv och andra? Hur ser relationerna ut på arbetsplatser? Hur skapar vi äkta relationer? Vad är syftet med organisationen, företaget eller arbetsgruppen?Att tydliggöra sitt syfte bidrar till ökad motivation och engagemang på alla nivåer.

Föredrag

Jag skräddarsyr och tidsanpassar föredrag utifrån era behov och önskemål.

bottom of page