top of page

Vad skiljer psykosyntesterapi från annan form av samtalsterapi?

Helheten, Acceptansen, Inkluderandet. Synen på att människans olika symtom i grunden är ett friskhetstecken och en källa till information om obalans, osedda kvaliteter, eller oanvända krafter, är ganska unik för psykosyntesen. Inom psykosyntesen tar vi också hänsyn till det själsliga perspektivet. Att själen har en personlighet som kan komma till uttryck genom att vi lär känna, acceptera och utveckla vårt personliga jag.

Kärnan i psykosyntes är teorin om ett jag, ett personligt själv, den centrala punkten i varje individ som aldrig dömer eller värderar, utan ser, konstaterar. Genom att utveckla medvetenhet om detta jag kan vi låta det bli den inre ledaren, den som med vilja och kärlek styr våra olika behov och delar, det vi kallar delpersonligheter. Detta jag (eller en mogen utvecklad delpersonlighet) kan också bli den nya "föräldern" till de inre sårade barnen.

Varje psykosyntesterapeut utvecklar sin personliga stil, liksom terapeuter av andra slag. Forskning visar att de flesta terapeuter jobbar ganska lika oavsett terapiform. Det man konstaterar är att det ofta är den äkta relationen som är läkande. Det som skiljer en psykosyntesterapeut utbildad vid Psykosyntes Akademin eller Psykosyntes Institutet från många andra utbildningsformer och utbildare är det stora fokuset på den egna personliga utvecklingen. De två årens grundutbildning fokuseras helt på den egna processen och kravet på egen terapi är mycket stort. Detta är grundläggande och mycket viktigt då terapeutens egen autenticitet och ödmjukhet är avgörande för ett bra terapeutisk resultat.

Vilken typ utav klienter möter du?

Jag möter klienter alltifrån från sena tonåren till ålderdomen som söker stöd eller psykoterapi av olika skäl.

Alltifrån stress och oro, låg självkänsla eller dåligt självförtroende, bitterhet, besvikelse, livskris och sorg, familj- och relationsproblem, anhörigproblematik, svårigheter i föräldraskapet, skilsmässa, till problem på arbetsplatsen eller i skolan eller med arbetslöshet.

Andra skäl kan vara att ha ont i själen och en längtan efter något mer, en djupare mening med livet.

Några har helt fokuserat på den yttre karriären och känner att det är dags för den inre. Andra känner att de sitter fast och att livet upprepar sig, en del sitter fast i bitterhet och besvikelse som färgar livet grått. Några befinner sig i svåra eller destruktiva relationer, en del har anhöriga som är sjuka eller lider av personlighetsstörningar. Andra har helt enkelt en längtan av att lära känna sig själv lite bättre. Anledningarna till att söka stöd av en professionell terapeut kan vara många!

Måste man må dåligt för att börja i terapi?

Nej, det måste man inte. Många av oss blir nu mer och mer medvetna om att det är vi själva som skapar våra liv, men det kan vara svårt att se sig själv och de hinder som ligger i vägen för att leva så som vi är ämnade. Att ha en vägledare som stöd i din personliga utvecklingsprocess är ofta till stor hjälp.

Däremot är det ofta så att det är just en kris som får många att ta steget och söka stöd. En kris är en gåva, en möjlighet till förändring, ditt psykes sätt att tala om för dig att du behöver hitta ett nytt förhållningssätt, till dig själv och/eller din omvärld.

Kriser uppstår ofta i övergångsfasen mellan två livsstadier. Då det gamla som förr var så meningsfullt inte lägre är det och vi famlar i det ovissa, det okända, då kan det var skönt med ett professionellt stöd att hitta rätt väg framåt in i det nya.

Hur ofta behöver man gå i terapi?

Det som många upplever som mest effektivt är att gå en gång, en timme i veckan. Men det är naturligtvis individuellt. En del väljer att gå en eller en och en halv timme var annan vecka.

Jag rekommenderar en timme i veckan åtminstone fem veckor för att sen avgöra frekvens om behovet är en längre terapi.

Hur länge går man i terapi?

Det är helt individuellt beroende på behov och målsättning med terapin. Tillsammans, vid första eller andra mötet, lägger vi upp planen efter dina behov. Ibland räcker 5-10 besök medan andra vill och behöver gå i terapi i flera år. Många går i terapi i perioder då behovet av stöd, fördjupning och/eller vägledning är extra stort.

Måste man "gräva" i barndomen?

Vi är summan av våra liv. Orsaken till vårt sätt att leva ligger ofta långt bak i tiden. I terapin följer vi trådarna bakåt för att inkludera upplevelser och läka de sår som uppstått, men vi "gräver" inte för "grävandets" skull.

Jag har hört att man ibland mår dåligt av att gå i terapi, måste det hända?

Nej, det är du som bestämmer på vilket sätt du vill ha stöd. Tillsammans sätter vi ramarna för arbetet.

En del vill ha stöd mer i form av coachning, dvs utgå från nuläge och framåt.

Men, vill vi ha läkning på djupet behöver vi ofta komma åt bortträngda känslor. När vi börjar öppna upp stängda dörrar i vårt inre kommer vi ofta i kontakt med nedtryckta "jobbiga" känslor såsom sorg, skuld och skam, det kan då upplevas som att terapin skapar jobbiga känslor. I själva verket så är det känslor som hela tiden funnits där och tagit energi, när de tillåts komma fram kan de i stället ge energi. Alla känslor är värdefulla, det är när vi bedömer dem som bra eller dåliga som vi skapar ett problem.

Finns det några klienter som du inte kan ta emot?

Ja, en psykosyntesterapeut möter friska klienter, dvs ej klienter som har behov av psykiatrisk läkarvård eller beroendebehandling. Psykosyntespsykoterapi kan däremot i dessa fall fungera som ett komplement till psykiatrisk vård.

Vad kostar det att gå i terapi?

Jag debiterar timtaxa inklusive moms. För privatpersoner har jag en lägre timtaxa än för företagsbetalande. Kontakta mig för prisuppgift.

Vad gäller vid avbokning?
Bokad tid debiteras.

Vid avbokning eller uteblivning från bokad tid debiteras full avgift.

Det går att omboka bokad tid till en ny tid inom två veckor om du hör av dig senast 48 timmar före bokad tid.

Skicka gärna in din fråga via e-post kicki@meraliv.se

bottom of page