MeraLiv - Företagsnätverk ®
Psykosyntes - Ett autentiskt förhållningssätt
 
 
Psykosyntes psykoterapi Kicki Kalsson, Dipl. Psykosyntesterapeut PsI. Dipl. Orghanisationskonsult PsI www.MeraLiv.seOm Psykosyntes
Psykosyntes är en psykologisk modell och ett förhållningssätt som fokuserar på vår förmåga att utvecklas, vår strävan efter att bli hela och vår längtan att uttrycka den vi innerst inne är - att bli autentiska.
Psykosyntes kallas ibland en psykologi med själ. Vi ser och stärker det friska. Vi strävar mot att skapa medvetenhet, acceptans och empati och att komma i kontakt med vår kreativitet.
Syftet med psykosyntes är att komma i kontakt med vår inre ledare och dess kärlek och vilja samt att integrera de ibland motsträvande delarna i vår personlighet.

Att få mod att bli sanna mot oss själva
Inom Psykosyntes arbetar vi med att stödja den naturliga utvecklingsprocessen, att ge en möjlighet att upptäcka, utforska och utveckla de egna inre resurserna.  Psykosyntes kan också stödja oss att få kontakt med våra djupaste värden och känslan av mening i tillvaron.
 
Psykosyntesens tillämpningsområden
Psykosyntesen används som psykoterapiform och i utvecklingsarbete, såväl individuellt som i grupp och har många tillämpningsområden:
I vård och undervisning, i organisationsutveckling, ledarskapsutveckling och karriärutveckling, i handledning och konfliktlösning. 


Roberto Assagioli Psykosyntes
Psykosyntesens ursprung
Den psykosyntes vi utgår ifrån formulerades som teori av den italienske läkaren och psykiatern Roberto Assagioli (1888-1974). Assagioli har sina rötter i den humanist-existentiella psykologin. Assagioli var såväl psykiatriker som esoteriker med väl förankrad kunskap i psykologi och filosofi samt kristen, judisk och österländsk mystik. Han forskade och vidareutvecklade sina teorier under hela sitt liv och har bl.a. tillsammans med Abraham Maslow och Carl G. Jung, bidragit till utvecklingen av den transpersonella psykologin. Mer om psykosyntes och Assagioli kan du läsa på Psykosyntes Institutets webbsida.

Psykosyntes idag
Den transpersonella psykologin, som psykosyntesen tillhör, räknas idag som den längst utvecklade formen av psykologi. Här möts det österländsk livskunskap och västerländsk vetenskap genom många metoder och traditioner
Mindfulness, kognitiv psykologi, objektrelationsteori, existentiell psykologi, meditation, metoder ur Gestalt- och Jungiansk terapi, myter, drömmar mm. utöver de specifika psykosyntesiska metoderna och begrepp:

  • Kärlek & Vilja
  • Identifikation (medvetenhet) - Acceptans - Avidentifikation
  • Självet (observatören) - Jaget
  • Syntes av polariteter
  • Delpersonligheter
 
I USA och stora delar av övriga Europa är Psykosyntes ett välkänt begrepp och väl etablerad psykoterapeutisk metod.
 
Utbildningen till psykosyntespsykoterapeut en 5-årig yrkesutbildning.
Stor vikt läggs vid terapeutens egen personliga utveckling och under utbildningen är egenterapi obligatorisk med minst 25 timmar per år.
Läs mer om psykosyntes och utbildning i psykosyntes på:
http://www.psykosyntesforeningen.se/ PsF
http://www.psykosyntesinstitutet.se/ PsI  
http:/www.psykosyntesakademin.se/ PsA
 
Som en kvalitetssäkring är PsykosyntesInstitutet (PsI) och Psykosyntesakademin (PsA) medlemmar i EAP (European Assosiation of Psychotherapy) som bevakar psykoterapifrågor inom EU. Tillsamman med flera psykosyntesskolor har EAP etablerat ett samverkande nätverk, EFPP (European Federation of Psychosyntesis Psychotherapy).
 
Har du frågor? Välkommen att ringa eller klicka här: Vanliga frågor