MeraLiv - Företagsnätverk ®
Föredrag & work-shops
 
Information om öppna föreläsningar och work-shops hittar du under fliken Aktuellt
 
Jag håller föredrag inom olika teman och områden, de flesta föredrag är ca 2 timmar långa. Föredragen kan också ges i form av work-shop på en halv eller heldag.
 
Mina föredrag är upplevelsebaserade och inkluderar övningar, reflektion och samtal. Detta gör att de påverkar inte bara för stunden, de har ofta en positivt verkande efterklang.
 
Föredragen lämpar sig som öppna föreläsningar såväl som för företag, organisationer och föreningar, som inspiration, utbildning eller teambuilding.
 
Kontakta mig för prisuppgifter och bokning.
 
 
Välkommen hem!
Välkommen hem!
Om modet att gå sin egen väg och komma hem till sig själv.
Är du dirigenten i ditt liv?
Är du dirigenten i ditt liv?
Eller är det någon annan som bestämmer? Ett föredrag om relationen till dig själv och dina olika delar.
Vart är jag på väg?
Vart är jag på väg?
Ett föredrag om att finna mening. Om meningsfullhet i olika livsfaser.
Det goda bemötandet
Det goda bemötandet
Om konsten att utveckla ett välkomnande, inkluderande och öppet förhållningssätt. Att ta vara på olikheterna och se på dig själv och andra med nya ögon.
Konsten att kommunicera
Konsten att kommunicera
Att tala om det som är svårt är lätt med rätt förhållningssätt. Om konsten att kommunicera jag-budskap.
Ta vara på dina potentialer
Ta vara på dina potentialer
Att lyssna på sina behov och att välja att gå sin egen väg kräver mod. Om konsten att vattna sina frön.
Mindfulness
Mindfulness
Att leva här och nu, i vårt trefaldiga nu, kräver medvetenhet. Om medveten närvaro.
Autentiskt ledarskap
Autentiskt ledarskap
Om konsten att leda sig själv och andra med närvaro, äkthet och engagemang.
Autentiskt kundbemötande
Autentiskt kundbemötande
Om konsten att vara äkta och närvarande i mötet med kunderna.
The servant leader
The servant leader
Vad är ett tjänande ledarskap? Och vad eller vem är det som organisation egentligen tjänar? Om att bli medveten om syftet med företaget eller organisationen.
Kreativitet
Kreativitet
Kreativitet flödar ur en människa som vågar vara sitt unika jag. Vad är kreativitet? Hur utvecklar man kreativitet?
Utvecklande relationer
Utvecklande relationer
Hur ser dina relationer ut? Öppenhet och möjligheter eller besvikelse och ouppfyllda förväntningar? Om möjligheten att se på sina medmännsikor med andra ögon.